Please fill out our user form

Please select your organisation type and location


  Organisation


  Your Email


  Country

  yesTick this to receive our project communications emails(Guidance, Updates, Reports etc.)


  Warmtebeleid van én voor lokale besturen / City of Bruges webinar ‘Heat policy for local authorities’

  Posted May 24, 2021


  Het burgemeestersconvenant, de opmaak van het klimaatplan, de ontwikkeling van een warmtezoneringsplan, …

  Lokale besturen blijven niet bij de pakken zitten en komen stilaan op kruissnelheid om de Europese klimaat-doelstellingen te behalen.

  Voor steden en gemeenten is warmte een immense uitdaging in hun streven naar een lagere CO2-uitstoot.

   

  Heeft u interesse in de aanpak van het warmtebeleid van andere steden of bent u op zoek naar ‘tips and tricks’ om een warmtestrategie op te stellen?

  Dan verwelkomt stad Brugge, partner binnen het SHIFFT project, u graag op het webinar

   

  Warmtebeleid van én voor lokale besturen

   Dit event vindt plaats op woensdag 16 juni van 14u tot 16.15u (UTC+2).

  Volgende sprekers uit Vlaanderen en Nederland geven tijdens dit netwerkevent succesverhalen en valkuilen over de opmaak van een warmtebeleid mee:

  Kris Derveaux, klimaatmanager bij Oostende

  Myranda Beljaars, senior adviseur energietransitie bij Breda

  Hartwin Leen, procesingenieur en bestuurder bij Kelvin Solutions

  Marc Van Litsenburgh, Lector graduaat HVAC, elektromechanica en ecotechnologie bij Vives Hogeschool

  Medewerkers uit lokale, bovenlokale besturen, sociale huisvestingsmaatschappijen en andere betrokken organisaties zijn van harte welkom.

   

  Interesse?  Schrijf u in op www.brugge.be/webinarshifft en blokkeer alvast dit moment in uw agenda.

  Enkele dagen voordien ontvangt u het volledig programma en een persoonlijke deelnamelink.


  The covenant of Mayors, development of a climate plan, heat zoning plan, … Local authorities don’t intend to remain inactive and reach the cruising speed to achieve the European climate goals. Heat is an immense challenge for them in their commitment to reduce the CO2 emission.

  Are you interested to hear more about the  approach of the heat policy of other local authorities or are you looking for tips and tricks to develop a heat strategy?

  The city of Bruges welcomes you at the webinar ‘Heat policy for local authorities’. Please note the webinar will be held in Dutch.

  This webinar takes place on Wednesday 16 June, 14h-16.15h (UTC+2).

  Experienced speakers form Flanders (Oostend, Kelvin Solutions, Vives college) and the Netherlands (Breda) will tell you more about their success stories and pitfalls of the development of their heat strategy at this network event. Please register here: www.brugge.be/webinarshifft